24 ม.ค. 2566 ฟรี ..บริการคัดกรองต้อกระจก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (อ่าน:92)
23 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นกู้โครงการเงินกู้สู้โควิด-19 (อ่าน:255)
22 พ.ย. 2565 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 (อ่าน:180)
08 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง จับรางวัลโครงการเดือนแห่งการออม (อ่าน:190)
08 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง เงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เนื่องจากได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพมหานคร (อ่าน:182)
bank phuket
427464
qrcode
QR LINE Phuket

chairman64

อัตราดอกเบี้ย

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ

ออมทรัพย์ทั่วไป 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.00

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

 -สามัญคอมพิวเตอร์
5.00
 -สามัญทั่วไป
6.00
 -สามัญหุ้นค้ำประกัน
6.00
 -สามัญอาวุธปืน
5.00
 -สามัญเอนกประสงค์
6.00
 -ฉุกเฉิน 6.00
 -พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50
 -พิเศษเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น 5.50
 -ฌาปนกิจสงเคราะห์ 3.00
 -สามัญสวัสดิการ
 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
 แก่สมาชิก(โควิด-19)
5.00
 -สามัญปรับโครงสร้างหนี้ 6.00

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ไทย ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)