แสดง # 
# ชื่อ
1 ฟรี ..บริการคัดกรองต้อกระจก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด
2 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นกู้โครงการเงินกู้สู้โควิด-19
3 ประกาศ ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
4 ประกาศ เรื่อง จับรางวัลโครงการเดือนแห่งการออม
5 ประกาศ เรื่อง เงินช่วยเหลือเยียวยา กรณีสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เนื่องจากได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ กรุงเทพมหานคร
6 ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.2565 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
9 ประกาศ ยกเลิกสวัสดิการนอนพักรักษาตัวโรงพยาบาล กรณีกักตัวด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
10 ประกาศ เรื่อง จ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการของสมาชิก ประจำปี 2565

หน้า 1 จาก 12

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)