เจ้าหน้าที่สหกรณ์

Kingkan

นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข
ผู้จัดการสหกรณ์

Utomporn

นางอุทุมพร  เส็นฤทธิ์
รองผู้จัดการสหกรณ์

Patcharee Matsee

นางสาวพัชรี ลิ่มกาญจนพงศ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวมัทรี  สงคล้าย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

Suwipa Pakamas

นางสาวสุวิภา รัตนคช
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวผกามาศ  ชูชื่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Charissara Ratchaneewan

นางชนิสรา  เพชรมณี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรัชณีวรรณ ศรีเพ็ชร
แม่บ้าน

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)