คณะกรรมการดำเนินการ


 

1

พันตำรวจโทอัครเดช  พงศ์พรหม
ประธานกรรมการ

2 3
ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง
รองประธานคนที่ 1

ร้อยตำรวจโทเอกพล มูสิกะปาละ
รองประธานคนที่ 2

4 5 6

ร้อยตำรวจเอกถนอม ทองแป้น
กรรมการ/เลขานุการ

ดาบตำรวจหญิงเมตตา  ว่องไว
กรรมการ/เหรัญญิก

ร้อยตำรวจเอกสำเริง  ภู่ระหงษ์
กรรมการ

7 8 9
ร้อยตำรวจโทศิริ  จันทรวัฒน์
กรรมการ

ดาบตำรวจจตุพร ไกรยูรประสงค์
กรรมการ

ดาบตำรวจโชคดี  คงสงด้วง
กรรมการ

10 11 12
ดาบตำรวจวิสุทธิ์  บุญสร้าง
กรรมการ

ดาบตำรวจชัชชัย  สุขขี
กรรมการ

ดาบตำรวจหญิงมณีนุช  ณรงค์ราช
กรรมการ

13 14 15 
ดาบตำรวจอนันต์ หัสนี
กรรมการ
ดาบตำรวจเตชวิทย์  สุพิทยพันธุ์
กรรมการ
สิบตำรวจเอกตันติกร  ขนทอง
กรรมการ 

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)