วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ (4)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และข้อกฎหมายของสหกรณ์”
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และข้อกฎหมายของสหกรณ์”  (9)
วันที่​ 25 - 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข
วันที่​ 25 - 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข (4)
วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ
วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ (3)
วันที่​ 24​ -​ 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ ได้ส่ง​กรรมการ​และ​สมาชิก​สหกรณ์​ เข้าร่วม​โครงการ​ฝึกอบรม​หลักสูตร​ ผู้ตรวจสอบ​กิจการ​
วันที่​ 24​ -​ 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ ได้ส่ง​กรรมการ​และ​สมาชิก​สหกรณ์​ เข้าร่วม​โครงการ​ฝึกอบรม​หลักสูตร​ ผู้ตรวจสอบ​กิจการ​ (6)
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่
วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ทำการหลังใหม่ (2)
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (7)
วันที่ 29-30 กันยายน 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
วันที่ 29-30 กันยายน 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (4)
วันที่​ 29​ สิงหาคม​ 2566​ เวลา​ 10.00​ น.​ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต​ จำกัด​ โดย​ พันตำรวจโทอัครเดช​ พงศ์​พรหม​ ประธานกรรมการสหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ ร้อยตำรวจเอกถนอม​ ทองแป้น เลขานุการ​ ร้อยตำรวจโทศิริ​ จันทรวัฒน์​ กรรมการ​
วันที่​ 29​ สิงหาคม​ 2566​ เวลา​ 10.00​ น.​ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต​ จำกัด​ โดย​ พันตำรวจโทอัครเดช​ พงศ์​พรหม​ ประธานกรรมการสหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ ร้อยตำรวจเอกถนอม​ ทองแป้น เลขานุการ​ ร้อยตำรวจโทศิริ​ จันทรวัฒน์​ กรรมการ​ (6)
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ร้อยตำรวจโท เอกพล มูสิกะปาละ รองประธานกรรมการ และ ร้อยตำรวจเอก สำเริง ภู่ระหงษ์  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร
วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ร้อยตำรวจโท เอกพล มูสิกะปาละ รองประธานกรรมการ และ ร้อยตำรวจเอก สำเริง ภู่ระหงษ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ หลักสูตร "การจัดทำงบกระแสเงินสด" ณ โรงแรมสยามธานี จ.สุราษฎร์ธานี (4)
วันที่ 22 ส.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดยมี พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ
วันที่ 22 ส.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดยมี พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับ (6)
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรม หลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จ (3)
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโท อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5
วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโท อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 (4)
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดาบตำรวจโชคดี คงสงด้วง กรรมการ และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ณ โรงแรมอังสนา
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดาบตำรวจโชคดี คงสงด้วง กรรมการ และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานลากูน่า ภูเก็ต จำกัด ณ โรงแรมอังสนา (3)
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566​ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโท อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสหกรณ์
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566​ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโท อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสหกรณ์ (7)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)