วันที่ 17​ -​ 19​ มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาและประสานสัมพันธ์ สหกรณ์สมาชิก​ ภาคใต้ ณ โรงแรมศิวารอเ
วันที่ 17​ -​ 19​ มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาและประสานสัมพันธ์ สหกรณ์สมาชิก​ ภาคใต้ ณ โรงแรมศิวารอเ (11)
วันที่ 13 มีนาคม 2566​​ พลตำรวจตรีเสริมพันธ์ุ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต​ พร้อมด้วย​ พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์​ ตำรวจภูเก็ต จำกัด และคณะ​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ​ ร้อยตำรวจเอกเทียนชัย กอบเกื้อ​
วันที่ 13 มีนาคม 2566​​ พลตำรวจตรีเสริมพันธ์ุ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต​ พร้อมด้วย​ พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์​ ตำรวจภูเก็ต จำกัด และคณะ​ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ​ ร้อยตำรวจเอกเทียนชัย กอบเกื้อ​ (5)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด​ โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจภูเก็ต จำกัด ร้อยตำรวจโทเอกพล​ มูสิกะปาละ​รองประธานกรรมการ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด​ โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจภูเก็ต จำกัด ร้อยตำรวจโทเอกพล​ มูสิกะปาละ​รองประธานกรรมการ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ (8)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.กษิดิน จ่ายกระโทก ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อ.กษิดิน จ่ายกระโทก ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ (3)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกฟรี โดย โรงพยาบาลศุภมิตร ร่วมกับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ให้บริการตรวจคัดกรองต้อกระจกฟรี โดย โรงพยาบาลศุภมิตร ร่วมกับโรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (10)
วันที่ 21-22 มกราคม 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วม ประชุมโครงการสัมมนา “ทิศทางการบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการ..
วันที่ 21-22 มกราคม 2566 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วม ประชุมโครงการสัมมนา “ทิศทางการบริหารการเงิน การลงทุนและการจัดการ.. (3)
วันที่​ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
วันที่​ 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " (2)
วันที่ 24 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต
วันที่ 24 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (4)
วันที่ 17 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย ดาบตำรวจจตุพร ไกรยูรประสงค์ ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันที่ 17 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วย ดาบตำรวจจตุพร ไกรยูรประสงค์ ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (6)
วันที่ 11 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ จังหวัดกระบี่
วันที่ 11 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ จังหวัดกระบี่ (3)
วันที่ 3-5 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
วันที่ 3-5 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ ณ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา (6)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2565​ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2565​ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3)
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (15)
วันที่​ 8 - 9 ตุลาคม​ 2565 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ได้มอบหมายให้ ดาบตำรวจวิรัตน์ ปราบเขต​ รองประธานกรรมการ​ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ และ นางมัทรี อ่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วันที่​ 8 - 9 ตุลาคม​ 2565 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ได้มอบหมายให้ ดาบตำรวจวิรัตน์ ปราบเขต​ รองประธานกรรมการ​ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ และ นางมัทรี อ่อนรัตน์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (2)
วันที่ 5 ก.ย.​65 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ร้อยตำรวจเอก​ถนอม​ ทองแป้น​ เลขานุการ/กรรมการ​และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข​ ผู้จัดการ​ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2565​ สันนิบาตสหกรณ์
วันที่ 5 ก.ย.​65 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ร้อยตำรวจเอก​ถนอม​ ทองแป้น​ เลขานุการ/กรรมการ​และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข​ ผู้จัดการ​ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี​ 2565​ สันนิบาตสหกรณ์ (6)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)