วันที่ 24 ธันวาคม 25​65 พันตำรวจโทอัครเดช  พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นางสาวกิ่งกาญจน์  เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

184464
184465
184466
184467
 
 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)