วันที่ 6 เมษายน 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 3
วันที่ 6 เมษายน 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 3 (5)
วันที่ 5 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด
วันที่ 5 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด (10)
วันที่ 8-10 มีนาคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้
วันที่ 8-10 มีนาคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (6)
วันที่ 2 มีนาคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 2 มีนาคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (3)
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดภูเก็ต  (7)
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (10)
วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ “แนวทางในการให้บริการของกองทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ “แนวทางในการให้บริการของกองทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต (4)
วันที่ 18 มกราคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.
วันที่ 18 มกราคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และนางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. (2)
วันที่ 15-17 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ ...
วันที่ 15-17 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ ... (4)
วันที่ 13-14 มกราคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2566 หัวข้อ
วันที่ 13-14 มกราคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด เข้าร่วมประชุมเสวนาสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจำปี 2566 หัวข้อ "แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2567 และ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์" (3)
วันที่ 23 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พ.ต.ท.อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พ.ต.ท.อัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 (4)
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ ร้อยตำรวจโทสุริศร์ แกล้วกล้า กรรมการ/เลขานุการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ (4)
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และข้อกฎหมายของสหกรณ์”
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด จัดโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และข้อกฎหมายของสหกรณ์”  (9)
วันที่​ 25 - 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข
วันที่​ 25 - 26​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข (4)
วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ
วันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2566​ สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​​ จำกัด​ โดย​ พัน​ตำรวจ​โท​อัครเด​ช​ พงศ์พรหม​ ประธาน​กรรมการ​สหกรณ์​ออมทรัพย์​ตำรวจ​ภูเก็ต​ จำกัด​ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกไพศาล นาคบำรุง รองประธานกรรมการ และ นางสาวกิ่งกาญจน์ เกิดสุข ผู้จัดการ (3)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)