ประวัติสหกรณ์

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2519 โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน คือ ผู้กำกับการ, รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจจังหวัด และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการโดยตลอดและต่อมาปี พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนเป็นระบบการเลือกตั้ง ประธานกรรมการและคณะกรรมการ รวมจนถึงวันนี้มีอายุ ครบ 46 ปี โดยปัจจุบันมี พันตำรวจโทอัครเดช
พงศ์พรหม เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด และมีกรรมการดำเนินการจำนวน 15 คน
ในคณะกรรมการชุดที่ 47 ของสหกรณ์ฯ และมีผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จำนวน 7 คน แม่บ้าน 1 คน

         มีสมาชิกทั้งหมด 1,534 คน สมาชิกสมทบ 91 คนและทุนดำเนินการ 2,020,491,312.24 บาท ณ วันที่ 30/09/64

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)