วันที่ 29 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช  พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ นางสาวกิ่งกาญจน์  เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุม เรื่อง กองทุนพัฒนาสหกรณ์ “แนวทางในการให้บริการของกองทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต

s__454369293_0
s__454369295_0
s__454369296_0
s__454369297_0
 
 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)