วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด โดย พันตำรวจโทอัครเดช พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

phuket_670202_01
phuket_670202_02
phuket_670202_03
phuket_670202_04
phuket_670202_05
phuket_670202_06
phuket_670202_07
phuket_670202_08
phuket_670202_09
phuket_670202_10
 
 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)