วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจโทอัครเดช  พงศ์พรหม ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด มอบหมายให้ นางสาวกิ่งกาญจน์  เกิดสุข ผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา “รู้เท่าทันกฏหมายที่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติ“ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

s__482451460_0
s__482451462_0
s__482451463_0
s__482451464_0
s__482451466_0
 
 
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)